Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden 

Maandag 8.30-12.00 uur  13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30-12.30 uur  
Donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur  

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur en 12.45 uur welkom op de speelplaats. Voor die tijd is er geen toezicht. Alle kinderen mogen naar binnen als de zoemer gaat om 8.25 uur en 12.55 uur. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur. 

 

Gymtijden

Wij gymmen in de gymzaal aan de Spoorlaan. Op donderdag en vrijdag worden de gymlessen door een vakdocent gegeven. 

Groep 1/2A dinsdagochtend daarnaast kunnen zij dagelijks in de speelzaal terecht
Groep 1/2B dinsdagochtend daarnaast kunnen zij dagelijks in de speelzaal terecht
Groep 3 maandagmiddag donderdagochtend
Groep 4 woensdagochtend vrijdagochtend
Groep 5 maandagmiddag donderdagochtend
Groep 6 woensdagochtend vrijdagochtend
Groep 7 maandagochtend vrijdagochtend
Groep 8 dinsdagmiddag donderdagochtend

 

Vakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2018
Tweede Paasdag 2 april 2018
Koningsdag  27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart     10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Vrije uren / aangepaste lestijden

21-12-2017            Kerstviering 17.00 - 19.00 uur, 's middags alle leerlingen vrij, 's morgens school

28-05-2018            Aanvang lessen 10.30 u. (alleen voor groep 4)

 

Vrije dagen / Studiedagen 

28-08-2017            groep 1 t/m 8 (hele dag)

06-12-2017            groep 1 t/m 8 (hele dag)

30-03-2018            groep 1 t/m 8 (hele dag)

22-05-2018.           groep 1 t/m 8 (hele dag)

 

Vakanties volgend schooljaar

Zodra het vakantierooster voor het volgende schooljaar bekend is, kunt u dit terugvinden op de site van de Eenbes.