Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden 

Maandag 8.30-12.00 uur  13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30-12.30 uur  
Donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur  

Vanaf 08.20 uur gaan de poorten open. De kinderen gaan meteen naar binnen naar hun eigen groep. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur. 

 

Gymtijden

Wij gymmen in de gymzaal aan de Spoorlaan. Op donderdag en vrijdag worden de gymlessen door een vakdocent gegeven. 

Groep 1/2A maandagochtend daarnaast kunnen zij dagelijks in de speelzaal terecht
Groep 1/2B maandagochtend daarnaast kunnen zij dagelijks in de speelzaal terecht
Groep 3 dinsdagochtend donderdagochtend
Groep 4 dinsdagochtend donderdagochtend
Groep 5 dinsdagochtend vrijdagochtend
Groep 6 donderdagochtend vrijdagochtend
Groep 7 woensdagochtend vrijdagochtend
Groep 8 woensdagochtend vrijdagochtend

 

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020  t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 13 februari t/m 21 februari 2020
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag  27 april 2021
Meivakantie 01 mei t/m 16 mei 2021
Hemelvaart     13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 24 juli t/m 05 september 2021

 

Vrije dagen / Studiedagen 

31-08-2020            groep 1 t/m 8 (hele dag)

18-11-2020            groep 1 t/m 8 (hele dag)

26-04-2021            groep 1 t/m 8 (hele dag)

24-06-2021            groep 1 t/m 8 (hele dag)

 

Vrije uren / aangepaste lestijden

De kerstviering vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 december in de ochtend met een ontbijt. De exacte tijd wordt u ter zijner tijd nog medegedeeld.

 

Groep 4 mag de dag na de communie om half 11 beginnen met de lessen.

 

Vakanties volgend schooljaar

Zodra het vakantierooster voor het volgende schooljaar bekend is, kunt u dit terugvinden via  de website van de eenbes. Klik op deze link en u wordt direct doorgestuurd naar deze pagina.