Zo ziet ons onderwijs eruit

Op Dirk Hezius staat de leerling centraal. Dit zie je terug in ons onderwijs, onze inrichting en het contact dat wij hebben met leerlingen én hun ouders.  Wij werken samen met partners uit onze directe omgeving, bijvoorbeeld kinderopvang, IVN, bibliotheek, cultureel centrum, gemeente, verenigingen, RICK, etc.  

Samen bouwen aan kwalitatief goed onderwijs! 

Kernwaarden

Samen
Wij werken samen op school. Dit doen wij onder andere door de inzet van coöperatieve werkvormen. Leren doe je samen!
Maatwerk
Ieder kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten en leerbehoeftes. Wij zien ieder kind en weten wat hij of zij nodig heeft om tot leren te komen.
Veiligheid
Écht leren doe je pas als je je veilig voelt. Veilig in het gebouw, in de klas en bij elkaar.

Kernkwaliteiten

Structuur
Onze dagen zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. In ons onderwijs hebben wij afspraken gemaakt over hoe we zaken oppakken. Dit geeft rust en duidelijkheid.
Sfeer
Het is belangrijk dat je je goed op je gemakt voelt op school. Samen zorgen we voor een fijne sfeer.
Leerontwikkeling
De leerontwikkeling van iedere leerling hebben wij in beeld. Zo weten we waar de ontwikkelingsbehoeften liggen.

Coöperatief leren

Door samen te leren, leer je meer en beter! Uitleggen, samen opdrachten maken, in gesprek zijn met elkaar en samen tot oplossingen komen zijn onmisbare vaardigheden voor ieder kind. Door in te zetten op een gevarieerd aanbod aan coöperatieve werkvormen, leren leerlingen écht tot samenwerking te komen.  
Op onze school leren we van én met elkaar!  

Rots en Water

In groep 5 en 6 krijgen alle kinderen een rots en water training. Het doel van de training is dat je sterker in je schoenen komt te staan, je leert voor jezelf opkomen, eigen grenzen aangeven en die van anderen respecteren. Je leert jezelf nog beter kennen en bouwt aan je zelfvertrouwen. Kortom heel handig om op een prettige manier samen te kunnen spelen/werken.   

Rots en water is een psycho-fysieke training. Dit betekent dat we veel doen en weinig praten. Ervarend leren dus. Door te starten vanuit een fysieke invalshoek (actie, spel, rollenspel, zelfverdediging) worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven.    

We vinden het belangrijk in de onderbouw ook een extra aanbod te verzorgen. De groepen 2 en 3 krijgen een aantal korte, voorbereidende lessen. De nadruk zal hier liggen op zelfvertrouwen en weerbaarheid.  

Persoonsvorming

Als we het het hebben over persoonsvorming, hebben we het écht over de leerling. Het onderwijs meet dagelijks de leervorderingen van de leerlingen. Juist de zaken die niet-meetbaar zijn hebben de grootste invloed op de leerling in ontwikkeling.

Door in beeld te hebben waar de kwaliteiten liggen van leerlingen, te kijken naar het proces in plaats van het product en ruimte te geven voor creatieve ontwikkeling groeit iedere leerling.

Verkeer

Inmiddels zijn wij ruim 15 jaar in het bezit van het Brabants Verkeers-veiligheid label. Hiervoor wordt elk jaar een activiteitenplan opgesteld waarin alle verkeer gerelateerde lessen en overleggen worden opgenomen. Natuurlijk zijn wij ook betrokken bij de verkeersveiligheid rondom onze school. Indien nodig worden daar de benodigde acties voor genomen.

Geschiedenis

Onze school is genoemd naar Dirk Hezius. Hij heette eigenlijk Dirk Adriaansen. Omstreeks 1480 werd hij geboren in het buurtschap Strabrecht. Al vrij vroeg kwam hij in Leuven terecht op een priesteropleiding. Later werd hij de rechterhand van de Utrechtse priester Adriaansz Boeyens. Deze werd in 1522 tot paus van Rome gekozen. Hij benoemde “onze” Dirk van Heeze (in het Latijn: Dirk Hezius) tot zijn geheimschrijver of secretaris. Echter, al in 1523 stierf de tot nu toe enige Nederlandse paus en Dirk Hezius hield het al gauw voor gezien in het enigszins vijandige Rome.

Basisschool Dirk Hezius startte in 1951 als jongensschool. In de loop der jaren is de school gegroeid naar de huidige fysieke vorm en grootte. Kenmerkend is het karakteristieke schoolgebouw.