Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om haar activiteiten te bekostigen. De kosten van het schoolkamp in groep 6 en 7 en de afscheidsavond na afloop van de musical in groep 8 zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage.

 

Vanaf het schooljaar 2019/2020 is de hoogte van de ouderbijdrage afhankelijk van de groep waarin uw kind zit.

 

De kinderen van groep 1, 2 en 3 betalen € 27,50 per schooljaar.

 

De kinderen van groep 4, 5, 6 7, en 8 betalen € 37,50 per schooljaar. In dit bedrag zit ook de bijdrage van €10,- voor de busreis met de schoolreis.

 

Heeft u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Leergeld.