Ouderbijdrage

De Oudervereniging vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 25 per kind per schooljaar om speciale activiteiten te bekostigen. De kosten van het schoolkamp in groep 6 en 7, de afscheidsavond na afloop van de musical in groep 8 en het busvervoer voor het schoolreisje zijn niet opgenomen in deze ouderbijdrage. 

 

Heeft u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Leergeld.