Oudervereniging

Op de foto: (van links naar rechts van boven naar beneden)

Monique Bavinck, Lilian van de Heuvel,  Marjolein Verstappen,  Christel van Eersel, Joke Beks, Claudia van Laarhoven, Charlotte van de Laar, Roos Suurs, Inge Louwers, AnneMarie Peters, Elke Lammers en Erica van Werde, Op de foto ontbreken Liesbeth Slegers, Ineke Bax, Ingrid v/d Hurk, Linda Rooijakkers en Gabriella van de Meerakker

 

Oudervereniging Basisschool Dirk Hezius.

Dit schooljaar wordt het bestuur van onze oudervereniging gevormd door de voorzitter en een penningmeester. De oudervereniging bestaat, inclusief het bestuur, uit 16 leden. Deze leden zijn ouders van kinderen uit verschillende groepen. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de Dirk Hezius school. De leden van de oudervereniging wordt ook gevraagd om klassenouder te zijn van de groep van hun kind. Iedere ouder met een kind op basisschool Dirk Hezius kan zich aansluiten bij de oudervereniging.

 

De Oudervereniging van basisschool Dirk Hezius neemt de taak op zich om verschillende leuke en leerzame activiteiten op school te (helpen) organiseren en uit te voeren. Het organiseren en begeleiden van deze activiteiten vindt altijd plaats in samenwerking met het schoolteam. Ook wordt er regelmatig een beroep gedaan op alle andere ouders van de school voor hulp.

De activiteiten die we als oudervereniging mee organiseren en uitvoeren zijn:

 • Kinderboekenweek: per groep 2 nieuwe boeken voor de klassenbibliotheek.
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Nieuwjaarsproost
 • Carnaval
 • Paasactiviteit
 • Schoolfotograaf
 • Goede doelen actie
 • Koningsspelen/Sportdag
 • Schoolreis
 • Schoolkamp
 • IJsje laatste schooldag
 • Coördinatie luizen pluizen
 • Verkeersactiviteiten
 • Ondersteuning open dag Dirk Hezius


Ongeveer 8x per jaar vergadert de oudervereniging. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken, vragen of opmerkingen van ouders doorgenomen en wordt de oudervereniging door een teamlid geïnformeerd over zaken die op school spelen. Ook vanuit de medezeggenschapsraad wordt informatie doorgegeven en tijdens de vergadering besproken. Vergaderdata, agenda en notulen zijn altijd op te vragen via onze secretaris Roos Suurs.

 

Dit jaar zijn de vergaderdata: 8-9, 28-10 (ALV), 19-11, 7-12, 19-01, 3-03, 15-4, 31-5.

 

Mocht u nu of in de loop van dit schooljaar vragen of opmerkingen hebben, die bestemd zijn voor ons als Oudervereniging, neem dan gerust contact met ons op.

 

Samen met het team en u als ouders zorgen wij er graag voor dat onze kinderen een leuke en leerzame tijd zullen hebben op Basisschool Dirk Hezius!

 

Met vriendelijke groeten,

Oudervereniging Basisschool Dirk Hezius