Oudervereniging

Op de foto:

Namen volgen.

 

 

De oudervereniging stelt zich ten doel de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen, de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en activiteiten op school te (helpen) organiseren en stimuleren.

 

De oudervereniging (OV) wordt vertegenwoordigd door het bestuur bestaande uit 15 leden.  De OV onderhoudt contacten met het team en de Medezeggenschapsraad (MR). Bij elke vergadering is een afgevaardigde van beide geledingen aanwezig. Er is een vast OV-lid aanwezig bij elke MR-vergadering. De OV vergadert ongeveer 7 keer per jaar.

 

De vergaderingen voor komend schooljaar zijn gepland op: 19 september, 25 oktober, 16 november, 11 december, 23 januari 2018, 7 maart, 12 april, 14 mei en 12 juni.

 

Contact? Neemt u gerust contact op.  

 

Binnen de OV bestaat een taakverdeling voor steeds terugkerende activiteiten. Daarnaast verleent zij  o.a. medewerking aan:

-Sinterklaas

-kerstviering

-carnaval

-Pasen

-acties voor goede doelen

-sportdag

-schoolreisje

-schoolkamp

-afscheid groep 8

-coördinatie controle hoofdluis

 

Elke groep heeft een klassenouder. Deze coördineert activiteiten voor een bepaalde groep  en is aanspreekpunt voor ouders. De klassenouders werken ook samen met de ouders van de OV.

 

Klassenouders schooljaar 2017 - 2018 

Groep

Leerkracht(en)

Klassenouder(s)

Groep 1/2a

Tineke van Eerd 

Carlijn van de Ven

 

Groep 1/2b

Tineke van Eerd

Tanja Schelbergen

 

Groep 3

Yvonne van Nispen

Eddie Arts

 

Groep 4

 

Eddie Arts 

Elke Ottenheim

 

Groep 5

Henny de Bruijn 

Lion Breuer

 

Groep 6

Sandra Linssen 

Carla van Herten 

 

 

Groep 7

Marcel Sijmons

Eddie Arts

 

 

Groep 8

 

Annemieke Schepens 

Annelies van der Vlugt

Lisa van den Nieuwenhof