Oudervereniging

Op de foto:

Carolien Schenkels, Suzanne Dekker, Joke Beks, Claudia v. Laarhoven, Erica v. Werde, Roos Suurs, Inge Louwers, Charlotte v.d. Laar, Liesbeth v.d. Broek, Gonnie Loverbosch, Saskia Hernaus, Nicole v.d. Burgt en Jiska Jansen.

 

De oudervereniging stelt zich ten doel de belangen van het kind zo goed mogelijk te behartigen, de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen en activiteiten op school te (helpen) organiseren en stimuleren.

 

De oudervereniging (OV) wordt vertegenwoordigd door het bestuur bestaande uit 15 leden.  De OV onderhoudt contacten met het team en de Medezeggenschapsraad (MR). Bij elke vergadering is een afgevaardigde van beide geledingen aanwezig. Er is een vast OV-lid aanwezig bij elke MR-vergadering. De OV vergadert ongeveer 7 keer per jaar.

 

De vergaderingen voor komend schooljaar zijn gepland op: 19 september, 25 oktober, 16 november, 11 december, 23 januari 2018, 7 maart, 12 april, 14 mei en 12 juni.

 

Contact? Neemt u gerust contact op.  

 

Binnen de OV bestaat een taakverdeling voor steeds terugkerende activiteiten. Daarnaast verleent zij  o.a. medewerking aan:

-Sinterklaas

-kerstviering

-carnaval

-Pasen

-acties voor goede doelen

-sportdag

-schoolreisje

-schoolkamp

-afscheid groep 8

-coördinatie controle hoofdluis

 

Elke groep heeft een klassenouder. Deze coördineert activiteiten voor een bepaalde groep  en is aanspreekpunt voor ouders. De klassenouders werken ook samen met de ouders van de OV.

 

Klassenouders schooljaar 2017 - 2018 

Groep

Leerkracht(en)

Klassenouder(s)

Groep 1/2a

Tineke van Eerd (ma, do, vr)

Jessica Rijvers (di, wo)

Charlotte van de Laar

Mariëlle van den Berg

Groep 1/2b

Lenie Rademakers (ma, di)

Carlijn van de Ven (wo, do, vr)

Inge Louwers

Claudia van Laarhoven

Groep 3

Yvonne van Nispen (ma, di, wo, do)

Jessica Rijvers (vr)

Mariëlle van den Berg

Gonnie Loverbosch

Groep 4

 

Eddie Arts (ma, wo, do, vr)

Sandra Linssen (di)

Claudia van Laarhoven

Marieke Walhout

Groep 5

Henny de Bruijn (ma, do, vr)

Elke Ottenheijm (di, wo)

Erica van Werde

Charlotte van de Laar

Groep 6

Sandra Linssen (ma, vr)

Carla van Herten (di, wo, do)

Joke Beks

 

Groep 7

Marcel Sijmons (ma t/m vr)

Lion Breuer (ochtenden ma, di, wo)

Annelies van der Vlugt

(ochtenden: do, vr, 20x wo)

Linda Lutters

Nicole van de Burgt

Saskia Hernaus (Reserve)

Groep 8

 

Annemieke Schepens (ma t/m vr)

Elke Ottenheijm (17x vr)

Jiska Jansen