Oudervereniging

Op de foto:

Wendy Kammers, Erica van Werde, Anne Marie Peters, Roos Suurs, Monique Bavinck, Inge Louwers, Christel van Eersel, Charlotte van de Laar, Marjolein Verstappen, Ineke Bax, Ingrid v/d Hurk, Jiska Jansen, Joke Beks. Op de foto ontbreken Liesbeth Verberne en Claudia van Laarhoven.

 

Oudervereniging Basisschool Dirk Hezius.

Dit schooljaar wordt het bestuur van onze oudervereniging gevormd door twee voorzitters, een secretaris en een penningmeester. De oudervereniging bestaat, inclusief het bestuur, uit 16 leden. Deze leden zijn ouders van kinderen uit verschillende groepen. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de Dirk Hezius school. De leden van de oudervereniging wordt ook gevraagd om klassenouder te zijn van de groep van hun kind. Iedere ouder met een kind op basisschool Dirk Hezius kan zich aansluiten bij de oudervereniging.

 

De Oudervereniging van basisschool Dirk Hezius neemt de taak op zich om verschillende leuke en leerzame activiteiten op school te (helpen) organiseren en uit te voeren. Het organiseren en begeleiden van deze activiteiten vindt altijd plaats in samenwerking met het schoolteam. Ook wordt er regelmatig een beroep gedaan op alle andere ouders van de school voor hulp.

De activiteiten die we als oudervereniging mee organiseren en uitvoeren zijn:

 • Kinderboekenweek: per groep 2 nieuwe boeken voor de klassenbibliotheek.
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Nieuwjaarsproost
 • Carnaval
 • Paasactiviteit
 • Schoolfotograaf
 • Goede doelen actie
 • Koningsspelen/Sportdag
 • Schoolreis
 • Schoolkamp
 • IJsje laatste schooldag
 • Coördinatie luizen pluizen
 • Verkeersactiviteiten
 • Ondersteuning open dag Dirk Hezius


Ongeveer 8x per jaar vergadert de oudervereniging. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken, vragen of opmerkingen van ouders doorgenomen en wordt de oudervereniging door een teamlid geïnformeerd over zaken die op school spelen. Ook vanuit de medezeggenschapsraad wordt informatie doorgegeven en tijdens de vergadering besproken. Vergaderdata, agenda en notulen zijn altijd op te vragen via onze secretaris Roos Suurs.

Dit jaar zijn de vergaderdata: 19-9, 25-10 (ALV), 19-11, 11-12, 23-01, 28-2, 8-4, 14-5, 19-6.

Mocht u nu of in de loop van dit schooljaar vragen of opmerkingen hebben, die bestemd zijn voor ons als Oudervereniging, neem dan gerust contact met ons op ( Dat kan via deze Contact link).

 

Samen met het team en u als ouders zorgen wij er graag voor dat onze kinderen een leuke en leerzame tijd zullen hebben op Basisschool Dirk Hezius!

Met vriendelijke groeten,

Oudervereniging Basisschool Dirk Hezius

 

Klassenouders schooljaar 2018 - 2019

Groep

Leerkrachten

Klassenouders

Groep 1/2a

Carlijn van de Ven (ma-wo)

Tineke van Eerd (do-vr)

Ineke Bax

Anne Marie Peters

Groep 1/2b

Tineke van Eerd (ma)

Tanja Schelbergen (di-vr)

Wendy Kammers

Roos Suurs

Groep 3

Yvonne van Nispen (ma-do)

Eddie Arts (vr)

Claudia van Laarhoven

Monique Bavinck

Groep 4

 

Eddie Arts (ma-di)

Elke Ottenheijm (wo-vr)

Christel van Eersel

Inge Louwers

Groep 5

Henny de Bruijn (ma, do-vr)

Lion Breuer (di-wo)

Claudia van Laarhoven

Marjolein Verstappen

Groep 6

Sandra Linssen (ma-di, vr)

Carla van Herten (di-do)

Erica van Werde

Charlotte van de Laar

Groep 7

Marcel Sijmons (ma-vr)

Eddie Arts (do)

Joke Beks

 

Groep 8

 

Annemieke Schepens (ma-vr)

Annelies van der Vlugt (ma-di, do-vr)

Lisa van den Nieuwenhof (wo, vr)

Linda Lutters

Nicole van den Burgt