Ouderbetrokkenheid

Informatiegesprek met rondleiding

We vinden het belangrijk om ouders vanaf het begin goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in de praktijk uitziet. Voordat leerlingen worden ingeschreven, bestaat de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren met de directeur, gevolgd door een rondleiding.

 

De start op school

Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt afgesproken welke dagdelen uw kind komt wennen. Gedurende de eerste weken op school zal er regelmatig contact zijn tussen de leerkracht en de ouders om te zorgen voor een prettige overgang naar de school. 

 

Kennismakingsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar vinden er facultatieve kennismakingsgesprekken plaats in alle groepen. U maakt dan kennis met de leerkracht en u kunt de leerkracht informatie verstrekken over uw kind. 

 

Kijkmomenten

Bij de kleuters kunnen de ouders iedere vrijdagochtend mee de klas in komen, zodat de kinderen kunnen laten zien waar zij zo hard aan gewerkt hebben.

In groep 3 kan dat iedere woensdagochtend, de kinderen kunnen dan laten zien wat zij die week hebben geleerd.

Voor groep 4 t/m 8 is het kijkmoment een keer per maand op woensdag of vrijdag, ook zij kunnen dan laten zien waar er in de klas aan gewerkt is.

De poorten gaan om 08.20 uur open. Dit zodat ieder kind tijd heeft om trots te laten zien wat het geleerd heeft.

 

Oudergesprekken

In januari en juni worden er facultatieve oudergesprekken gevoerd rond de ontwikkeling van uw kind. 

Uw kind krijgt 2x per jaar een schriftelijke rapportage van de resultaten mee naar huis.

 

Groepsouderavonden

Groep 7 en 8: informatie voortgezet onderwijs

Groep 8: informatie alcohol en drugs

 

Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt onze digitale nieuwsbrief. Deze staat op de basisschoolapp, maar ook op onze website.

 

Website

Naast informatie over onze school vindt u hier het meest recente nieuws.

 

Facebook

Wehebben ook een eigen Facebook pagina. Met deze pagina willen we korte sfeerimpressies geven en aankondigingen doen. Via de knop met de 'F' rechtboven bij de website komt u hier rechtstreeks terecht.

 

Basisschoolapp

Dit is een sociale media tool, specifiek gericht op het onderwijs. Iedere groep werkt hier mee. 

Het is een besloten vorm van social media: de school verstuurt een uitnodiging en alleen aangemelde ouders kunnen deze informatie volgen.

Alle relevante informatie wordt via deze app verstuurd, ook kunt u mededelingen en ziekmeldingen via deze app versturen.

Op het klasbord onderdeel plaatst de groepsleerkracht foto's en/of verhaaltjes van momenten uit een schooldag, of bijvoorbeeld aandacht voor het meebrengen van materialen voor een themahoek, zodat elke ouder kan meegenieten van de klassepret. 

 

Oudervereniging / medezeggenschapsraad

Ouders kunnen betrokken zijn binnen de organisatie van onze school door zitting te nemen in de oudervereniging of de medezeggenschapsraad of door de vergaderingen van deze raden als toehoorder bij te wonen.

 

Helpen op school

Gedurende het schooljaar zijn er activiteiten waarbij hulp van harte welkom is. Denk hierbij aan de organisatie van activiteiten, zoals de sportdag, de boekenruil, een taalcircuit, een spelletjesochtend of een knutselactiviteit waarbij extra handen zeer welkom zijn.

Wij zijn er trots op dat de ouders van onze school zo betrokken zijn en dat wij iedere keer weer op voldoende hulp kunnen rekenen.