Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en teamleden

De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden.  Monique Migchels (ouder, voorzitter), Annemarie van Hoof (ouder), Simon Dona (ouder) Yvonne van Nispen (groep 4), Ester Beernink (groep 1-2), Marcel SIjmons (groep 7)

 

 

Vergaderingen 2022-2023

De vergaderingen voor komend schooljaar zijn gepland op:
12 september 2022
18 oktober 2022
8 december 2022
19 januari 2023
7 maart 2023   beknopte agenda
23 mei 2023
6 juli 2022 

Contact

Heb je wensen, zorgen of opmerkingen, voel je vrij om ons aan te spreken.

Mail: mrdirkhezius@eenbes.nl

Telefoonnummers:

Monique Migchels 06 21 91 1651

 

Jaarverslag 2019 - 2020

Jaarverslag 2020 - 2021

Jaarverslag 2021 - 2022

 

Even voorstellen

 

 

Monique Migchels, 

Mijn naam is Monique Migchels, mama van Teun (groep 5), Jules (groep 3) en Emmie (niet schoolgaand). Sinds kort mag ik in de MR meedenken over zaken die de hele school (de kinderen, het team en de ouders) aangaan. Met een achtergrond van werk in de zorg hoop ik daar een positieve bijdrage aan te leveren.

 

Annemarie van Hoof

 

Simon Dona

 

Wat doet de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a.

-het personeelsformatieplan

-tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

-Arbo-beleid

-vaststelling / wijziging van het Schoolplan

-vaststelling / wijziging van de Schoolgids

-wijziging schooltijden

-samenwerking partners Brede School

 

Rechten

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

* Informatierecht De directie moet de MR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.

* Adviesrecht De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.

* Instemmingsrecht Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen van de Eenbes aangaan. De totale GMR bestaat uit 16 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden. Dit zijn ouders en personeelsleden van de verschillende Eenbesscholen. Deze leden worden gekozen door hun achterban.