Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en teamleden

De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden.  Joyce Thuis (ouder, voorzitter), Monique Migchels (ouder), Peter van Hoof (ouder), Yvonne van Nispen (groep 4), Ester Beernink (groep 1-2), Marcel SIjmons (groep 8)

 

Vergaderingen 2020-2021

De vergaderingen voor komend schooljaar zijn gepland op:

29-09-2020 / 03-11-2020 / 08-12-2020 / 19-01-2021 / 02-03-2021 / 20-04-2021 / 08-06-2021 / 06-07-2021

 

Contact

Heb je wensen, zorgen of opmerkingen, voel je vrij om ons aan te spreken.

Mail: mrdirkhezius@eenbes.nl

Telefoonnummers:

Joyce Thuis 06 53 78 67 90

Monique Migchels 06 21 91 1651

 

Jaarverslag 2019 - 2020

 

Even voorstellen

 

Joyce Thuis
Moeder van Bram (2013) en Nina (2014).

Ik ben lid van de MR, omdat ik net als veel ouders op onze school graag een bijdrage lever aan een goede, plezierige schooltijd.

Communicatie met de achterban is essentieel voor een goed functionerende MR.

Voor mij betekent dit: begrijpen en begrijpelijk maken wat er speelt op onze school en goede voorstellen omzetten in acties. Hierbij kunt u denken aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de MR. Actuele (contact) informatie van de MR op de site van onze school en het inzetten van

nieuwe middelen, zoals bijvoorbeeld een basisschool app.

 

Verder is in het bestuursakkoord opgenomen dat de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs. Dirk Hezius heeft als speerpunt gekozen voor Coöperatief onderwijs.

Een interessante ontwikkeling waarin ik me samen met de collega OMR leden verder in ga verdiepen en aandachtig voor u ga volgen.

 

Zo zorgen we met elkaar voor kwalitatief goed onderwijs en leerplezier voor leerlingen en leerkrachten op onze prachtige school!

 

Monique Migchels, 

Mijn naam is Monique Migchels, mama van Teun (groep 4), Jules (groep 2) en Emmie (8 maanden oud). Sinds kort mag ik in de MR meedenken over zaken die de hele school (de kinderen, het team en de ouders) aangaan. Met een achtergrond van werk in de zorg hoop ik daar een positieve bijdrage aan te leveren.

 

Peter van Hoof
Mijn naam is Peter van Hoof, vader van Stef (groep 3) en Fenne (groep 2). Het is mooi om te zien dat op de Dirk Hezius ouders bij allerlei activiteiten worden betrokken. Ik vind het de verantwoordelijkheid van leerkrachten en ouders om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd hebben op de basisschool. Ik wil mij graag inzetten om namens de ouders, in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR wat in kan betekenen. 

 

Wat doet de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a.

-het personeelsformatieplan

-tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

-Arbo-beleid

-vaststelling / wijziging van het Schoolplan

-vaststelling / wijziging van de Schoolgids

-wijziging schooltijden

-samenwerking partners Brede School

 

Rechten

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

* Informatierecht De directie moet de MR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.

* Adviesrecht De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.

* Instemmingsrecht Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen van de Eenbes aangaan. De totale GMR bestaat uit 16 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden. Dit zijn ouders en personeelsleden van de verschillende Eenbesscholen. Deze leden worden gekozen door hun achterban.