Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en teamleden

De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. Van links naar rechts: Tineke van Eerd (groep 1-2), Saskia Suurs (ouder), Marcel Sijmons (groep 7), Annemieke Schepens (groep 8 ), Mariel de Jong (ouder, voorzitter), Joyce Thuis (ouder, secretaris)

 

Vergaderingen 2018/2019

De vergaderingen voor komend schooljaar zijn gepland op:

09-10-18, 06-11-18, 11-12-18, 29-01-19, 26-02-19, 26-03-19, 16-04-19, 18-06-19

 

Contact

Heb je wensen, zorgen of opmerkingen, voel je vrij om ons aan te spreken.

Mail: mrdirkhezius@eenbes.nl

Telefoonnummers: Joyce Thuis 06 53 78 67 90

Saskia Suurs

Mariel de Jong: 06 11 60 84 71

 

Jaarverslag 2017/2018 

 

Even voorstellen

 

Joyce Thuis, moeder van Bram (2013) en Nina (2014).

Ik ben lid van de MR, omdat ik net als veel ouders op onze school graag een bijdrage lever aan een goede, plezierige schooltijd.

Communicatie met de achterban is essentieel voor een goed functionerende MR.

Voor mij betekent dit: begrijpen en begrijpelijk maken wat er speelt op onze school en goede voorstellen omzetten in acties. Hierbij kunt u denken aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de MR. Actuele (contact) informatie van de MR op de site van onze school en het inzetten van

nieuwe middelen, zoals bijvoorbeeld een basisschool app.

 

Verder is in het bestuursakkoord opgenomen dat de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs. Dirk Hezius heeft als speerpunt gekozen voor Coöperatief onderwijs.

Een interessante ontwikkeling waarin ik me samen met de collega OMR leden verder in ga verdiepen en aandachtig voor u ga volgen.

 

Zo zorgen we met elkaar voor kwalitatief goed onderwijs en leerplezier voor leerlingen en leerkrachten op onze prachtige school!

 

Saskia Suurs, moeder van Julie (groep 7), Annemijn (groep 7), Pepijn (groep 3) en Valerie (2 jaar).

Mijn reden om plaats te nemen in de MR is het kunnen meedenken en meebeslissen over het huidige en toekomstige beleid van de Dirk Hezius en dit vanuit een ouderperspectief te bekijken.

Onze kinderen moeten centraal staan op een school waarbij ze met plezier naar school komen en ouders de kinderen met een goed gevoel brengen.

 

Mariel de Jong, moeder van Sam Bruijstens (2011)

Omdat ik graag meedenk over het beleid van de school en het belangrijk vind dat de stem van de ouders hierin wordt meegenomen, ben ik in de MR gestapt. Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen met plezier van en naar school gaan, zich veilig voelen en zichzelf durven zijn. Dat ze de kans krijgen hun interesses en talenten te ontplooien en gezien worden voor wie ze zijn. Voor de kinderen is de lagereschooltijd een belangrijke periode, maar laat het vooral ook een leuke periode zijn. Je bent tot slot maar 1 x jong J Inhoudelijk is verder van belang dat de school aansluiting vindt bij de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Als ouders binnen de MR hebben we communicatie -contact met ouders - en verdiepen in coöperatief onderwijs – de methode van de Dirk Hezius - voor 2018 als speerpunt gekozen.

 

Wat doet de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a.

-het personeelsformatieplan

-tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

-Arbo-beleid

-vaststelling / wijziging van het Schoolplan

-vaststelling / wijziging van de Schoolgids

-wijziging schooltijden

-samenwerking partners Brede School

 

Rechten

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

* Informatierecht De directie moet de MR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.

* Adviesrecht De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.

* Instemmingsrecht Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen van de Eenbes aangaan. De totale GMR bestaat uit 16 leden: 8 ouders en 8 personeelsleden. Dit zijn ouders en personeelsleden van de verschillende Eenbesscholen. Deze leden worden gekozen door hun achterban.