Klachtenprocedure

Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen met u aan de oplossing. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directeur.

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersonen – Sandra Linssen en Carla van Herten –  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 

Wij werken met een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij ondersteunen u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.

 

De externe vertrouwenspersoon, El Theuws,  is een deskundige van &Zelf . De interne contactpersoon van de school verwijst u naar haar door als u er samen niet uitkomt.

 

Mevrouw El Theuws

el.theuws@enzelf.nl

06-12407652