Schooltijden

De poorten gaan in de ochtend om 08.20 uur open. De kinderen gaan bij aankomst op school direct naar binnen / naar hun eigen klas. Tussen de middag (12.00 uur tot 13.00 uur) zijn de kinderen die thuis gegeten hebben vanaf 12.45 uur welkom op de speelplaats. Om 12.55 gaat de eerste bel zodat de kinderen om 13.00 uur bij de tweede bel in de klas zitten. 

 

De zoemer gaat om 8.25 uur en 12.55 uur. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur.

 

Maandag

08.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur 

Dinsdag

08.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur 

Woensdag

08.30 - 12.30uur

 

Donderdag

08.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur 

Vrijdag

08.30 - 12.30uur

 


De kleuters spelen op een apart gedeelte van ons schoolplein. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.

Tussen de middag

De kinderen die overblijven kunnen na hun lunch buiten spelen. Als het weer buitenspelen niet toe laat, kunnen zij binnen spelen. Er is spelmateriaal aanwezig. De begeleiders van TSO Kumari houden toezicht.