Voor nieuwe ouders

Wij zijn een school die de ambitie heeft een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Wij vinden het van belang, dat uw kind een fijne tijd heeft op school en dat het veel en met veel plezier leert. Naast kernvakken als taal en rekenen is er ook veel aandacht voor wereldverkenning, creatieve en soicaal-emotionele ontwikkeling. Een goed pedagogisch klimaat is hiervoor een belangrijke voorwaarde. We hechten daarom veel waarde aan veiligheid, structuur en prettige omgang met elkaar.