Leerlingobservatie en -volgsystemen

In groep 1 t/m 8: Cito Leerlingvolgsysteem

Met behulp van schoolonafhankelijke toetsen worden enkele malen per jaar de prestaties op het gebied van taal, lezen, en rekenen gemeten. Daarna wordt er door de leerkrachten een groeps- en/of individueel plan opgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden hier ouders, de intern begeleider en/of een schoolbegeleider bij betrokken.

 

In groep 1-2: Goudse Ruit en Schatkist

Aan de hand van een gecombineerd observatie-instrument wordt de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd en geregistreerd. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en schoolbegeleider.

 

In groep 1 t/m 8: ZIEN

Aan de hand van dit observatie-instrument op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling worden de kinderen van groep 1 t/m 8 nauwkeurig geobserveerd en gevolgd. Zo nodig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en schoolbegeleider.

 

In groep 8: Cito Eindtoets

Door de Cito Eindtoets worden individuele leerprestaties van de kinderen op objectieve wijze in kaart gebracht. In incidentele situaties kan er individueel aanvullend onderzoek gedaan worden middels de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

Deze gegevens gebruiken wij tevens om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en indien nodig actie te ondernemen.