Cito toetsen

Cito toetsen worden gedurende het schooljaar twee keer afgenomen; in januari en in juni. De resultaten van deze toetsen worden daarna door de intern begeleider op individueel en op groepsniveau met elke leerkracht besproken. Dit vindt plaats in groepsbesprekingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden individuele leerlingen en de groep als geheel extra ondersteuning nodig hebben. De acties die hieruit voortvloeien worden vastgelegd in een verslag.

Daarnaast worden resultaten op schoolniveau besproken tijdens teamvergaderingen. In overleg wordt bepaald op welke gebieden de school als geheel extra ondersteuning nodig heeft. De acties die hieruit voortvloeien, worden vastgelegd in de zelfevaluaties tussenopbrengsten en eindopbrengsten.

 

Resultaten CITO Eindtoets groep 8

 

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Landelijk gemiddelde

535,7

534,9

535,1

Onze schoolscore

538,1

538,0

539.0