Historie

Onze school is vernoemd naar Dirk Hezius. Hij heette eigenlijk Dirk Adriaansen. Omstreeks 1480 werd hij geboren op de buurtschap Strabrecht. Al vrij vroeg kwam hij in Leuven terecht op een priesteropleiding. Later werd hij de rechterhand van de Utrechtse priester Adriaansz. Boeyens. Deze werd in 1522 tot paus van Rome gekozen. Hij benoemde "onze" Dirk van Heeze (in het Latijn: Dirk Hezius) tot zijn geheimschrijver of secretaris. Echter, al in 1523 stierf de tot nu toe enige Nederlandse paus en Dirk Hezius hield het al gauw voor gezien in het enigszins vijandige Rome. Hij werd Kanunnik (geestelijk bestuurder) van het Lambertuskapittel in Luik. Hij stichtte een fonds waaruit de priesteropleiding bekostigd werd van jonge mannen uit Heeze en omgeving. Dirk Hezius stierf op 10 mei 1555 te Luik, waar hij ook begraven werd.

 

Sinds een aantal jaren hebben wij ook een eigen schoollied. Met veel enthousiasme zingen we dit tijdens bijzondere activiteiten. 

Mooi plaatje uit het verleden

 

Sportdag 1967, met als uitslag:

Dorine Boelens 1e (bedankt voor het sturen van de foto)

Bernadette Heerings 2e

Monique Driessen 3e

 

 

 

Groepsfoto uit hetzelfde jaar (1967): klas 5

Met op de voorgrond een nog prille gemeentehuistuin is de achterzijde van de Dirk Heziusschool aan de Schoolstraat, vroeger ook wel bekend als de jongensschool te zien. In 1966 werden de scholen gemengd. Er gingen toen jongens van de Dirk Heziusschool naar de Agnesschool en andersom gold dat ook voor de meisjes.


De school is gebouwd in 1950 als opvolger van de Sint Aloysiusschool aan de Jan Deckersstraat. Om de school te laten passen in de landelijke omgeving is toen gekozen voor een boederijstijl. Tot in het begin van de jaren 60 moesten de kinderen ook op zaterdagmorgen naar school. Later zijn er in de Spoorlaan nog drie lokalen bijgebouwd.

De school is vernoemd naar Theodoricus Hezius, omstreeks 1485 geboren in Heeze en overleden in 1555. Dirk Hezius was een geestelijke en is bekend geworden als vertrouweling en secretaris van de Nederlandse paus Adrianus. Dirk Hezius was ook de oom van Sint Nicasius, een van de martelaren van Gorcum.

Duizenden onder ons hebben op de Dirk Heziusschool de basis gelegd voor hun verdere opleiding en loopbaan en zullen hier zeker nog herinneringen aan hebben (afkomstig van Herinneringen aan Heeze, waarvoor dank!)

Mocht u ook nog herinneringen aan onze school hebben, al dan niet met foto's, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Stuur een mailtje naar yvonne.vannispen@eenbes.nl