Onze stichting

Onze school is een Eenbes school

Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 25

scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen
is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de
gemeenten Laarbeek, Heeze, Geldrop-Mierlo en Nuenen.


Ons nieuwe Koersplan 2020-2025 ‘Leren met Passie’ is in januari
2020 gelanceerd en zet de hoofdlijnen uit voor ons onderwijs in
de komende jaren. Samen hebben we ons ‘Eenbeshuis’ gebouwd.
Velen hebben meegebouwd: kinderen, ouders, leerkrachten en
partners, bijvoorbeeld in de kinderopvang, het peuterwerk en het
voortgezet onderwijs. De speerpunten voor de komende jaren
richten zich zonder uitzondering op de beste keuzes voor uw kind
en voor onze professionals. Uw kind en de leerkracht van uw kind
verdienen immers dat we er alles aan doen om het beste eruit te
halen wat erin zit. Daarbij stellen we alles in het werk om leergeluk
voor uw kind en werkgeluk voor de leerkracht te bereiken. Als die
combinatie slaagt, dan halen we het beste uit ons onderwijs.


Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op meetbare
leeropbrengsten. De inzet van onze leerkrachten is er ook op
gericht om het talent in uw kind naar boven te halen en er zoveel
mogelijk voor te zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit. Goed
onderwijs kenmerkt zich bovendien door een sfeer van openheid
en vertrouwen, waarin kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen
voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en kwaliteit van onze school.
Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit en dat
doen we zo duurzaam mogelijk. Daar zijn we trots op.


Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs
College van Bestuur Marcel Reulen
Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop
Postadres: Postbus 151, 5660 AD Geldrop
Tel: 040 – 2868115
E-mail: bestuurssecretariaat@eenbes.nl
Website: www.eenbes.nl