Groep 1/2 A

Welkom in groep 1-2 

 

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We werken bij de kleuters aan verschillende doelen. Door middel van verschillende (coöperatieve) werkvormen, dagen we ieder zoveel mogelijk uit op zijn of haar eigen niveau. Bij de kleuters leren kinderen van en met elkaar.

 

We praten met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. In de ontwikkeling van kleuters wordt veel aandacht gegeven aan: taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressie-activiteiten.  

 

In groep 1-2 krijgen de kinderen taal, rekenen, voorbereidend schrijven, wereldoriëntatie, tekenen, knutselen/handvaardigheid, gymnastiek, sociaal-emotionele ontwikkeling (Kwink), drama, levensbeschouwing, verkeer, muziek en Engels. Bij taal leren we gesprekken voeren, breiden we de woordenschat uit, rijmwoorden herkennen en gebruiken, spelen met klanken en symbolen,  leren we dat letters corresponderen met klanken en ontwikkelen we leesplezier. Bij het schrijven  bereiden we ons met schrijfpatronen en oefeningen voor op het schrijven en oefenen we de motoriek op verschillende manieren. Bij het rekenen ligt de nadruk op getalbegrip (de telrij, hoeveelheden, getallen, en relaties), meten (lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld), en meetkunde (oriënteren in de ruimte, construeren, opereren met vormen en figuren) en leren we verbanden te leggen en deze te gebruiken. 

 

Dagelijks starten we, na de inloop,in de grote kring en nemen we het dagprogramma door. Daarna beginnen we meestal met speel/werktijd of gym, waarin ook kleine kringen volgen. Deze worden gevolgd door (eet-)pauze, buiten spelen, speel/werktijd of gym. Ieder dagdeel openen en sluiten we met elkaar gezellig af. 

 

We gaan er weer een fantastisch jaar van maken waarin iedereen op zijn of haar eigen manier kan stralen!