Klankbordavond

Op de klankbordavond is intensief gepraat over hoe onze school er in 2020 uit kan/zal zien t.a.v. het schoolconcept.