TSO Kumari

 Als uw kind tussen de middag overblijft, dan moet dat goed geregeld zijn en leuk zijn voor de kinderen. Dit vindt de school ook. Dus heeft zij TSO Kumari gevraagd om tijdens de middagpauze op school de tussenschoolse opvang te verzorgen.

U kunt kiezen

Of u kunt uw kind op vaste dagen in de week gebruik laten maken van de TSO, of alleen af en toe een keertje. Hiervoor zijn twee verschillende mogelijkheden en tarieven.

Zo kunt u uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de TSO dan kan dat via het inschrijfformulier, welk verkrijgbaar is op school of te downloaden via deze link of de website van Kumari.

Dit inschrijfformulier kunt u inleveren bij Marlies Jacobs of deponeren in de groene inleverpostbus in de hal tegen over de directiekamer. Voor het overblijfprotocol en de algemene voorwaarden kunt u hier op de link klikken.

Tarieven
TSO Kumari hanteert 2 tarieven: 

  • Standaard tarief van € 2,68 (vooraf met ouders ingeplande TSO opvang gedurende 40 weken per jaar)
  • Flexibel tarief van € 3,34 (vooraf aan te melden TSO opvang flexibel en zonder vaste afname)

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor welk contract u kiest.

Wanneer u voor de flexibel/extra flexibel optie kiest kunt u uw kind(eren) opgeven: 


Wij staan graag voor u klaar

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan staat de coördinator u met alle plezier te woord.  Het vaste aanspreekpunt voor het overblijven is onze coördinator TSO, Marlies Jacobs. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 06-31927972  of via marlies.jacobs@eenbes.nl. Bij haar kunt u ook terecht voor meer informatie en specifieke vragen m.b.t. het overblijven.