Kernwaarden

Professioneel

Bij ons op school staan welbevinden, resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen centraal. Onze leerkrachten zijn bekwaam en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling en functioneren. Wij hanteren consequent schoolregels en afspraken.

Betrokken

Wij betrekken leerlingen actief bij hun ontwikkeling. Ouders worden geïnformeerd over het actuele aanbod in de groep en worden gestimuleerd mee te denken als educatief partner van de school.

Ondernemend

Wij stimuleren een actieve en onderzoekende houding bij onze leerlingen. Onze leerkrachten nemen deel aan netwerken die een positieve invloed hebben op de school. Wij zoeken actief de samenwerking met externe partners ter verbetering van ons onderwijs.

Samen

In gesprek met leerlingen, ouders en collega's wordt het onderwijs afgestemd op onderwijsbehoeften van de kinderen. We werken intensief samen met kinderopvang en voortgezet onderwijs om een doorgaande lijn te creëren.

Ambitieus

Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het onderwijsaanbod is actueel en uitdagend voor de leerlingen. We werken doelgericht aan goede leerresultaten.