Iedereen uniek, samen sterk.

Missie; hoger doel


Wij zijn een school die de ambitie heeft om een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.


Visie


Kernwaarden; hier staan wij voor
Wij hebben de volgende 3 kernwaarden:

 

 • Samen
 • Maatwerk
 • Veiligheid

 

Kernkwaliteiten; hier blinken wij in uit:

Wij hebben de volgende kernkwaliteiten:

 

 • Structuur
 • Sfeer
 • Leerontwikkelingen

 

Gewaagd doel
Leerkrachten en kinderen leren met passie door te werken vanuit de volgende pijlers:

 

 • Persoonsvorming

Het leven is een ontdekkingsreis. Wie ben ik? Welke plek heb ik in de
wereld? En hoe kom ik tot persoonlijk geluk? Deze vragen komt ieder
mens tegen. Binnen ons onderwijs geven wij daarvoor ruimte.
We stimuleren bewustwording.

 

 • Goed voor werknemer en werkgever

Bij ons staat werkgeluk bovenaan. De komende periode versterken wij onze professionele organisatie en cultuur van persoonlijk leiderschap. Ontwikkel jezelf naar behoefte. Werk met passie, trots en plezier aan de verdere ontwikkeling van onze kinderen, scholen en jezelf.

 

 • Leren op jouw manier

Wij kennen onze kinderen. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zien de verschillen en overeenkomsten. Deze kennis gebruiken wij om samen met onze kinderen te komen tot een persoonlijk leerplan. Zo kan ieder kind met passie en plezier leren en eigenaarschap ontwikkelen. Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen: wij laten onze kinderen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.

 

 • Omgevingsbewust

We beseffen goed dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Daarom versterken wij de verbinding tussen onze kinderen en hun omgeving.
Samenspel met de wereld om ons heen is vanzelfsprekend in ons onderwijs. We maken bewuste en duurzame keuzes.

 

 • Doorgaande ontwikkeling

Als kind ontwikkel je jezelf overal: thuis, op de basisschool, bij de
kinderopvang, in het voortgezet onderwijs, met vriendjes en op de sportclubs.
De basisschoolperiode is geen losstaande periode. Wij kennen onze partners en
zoeken met hen actief de verbinding om de doorgaande ontwikkeling van onze
kinderen soepel te ondersteunen.