Iedereen uniek, samen sterk.

Wij zijn een school die de ambitie heeft een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken burgers, die zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Wij vinden het van belang, dat uw kind een fijne tijd heeft op school en dat het veel en met veel plezier leert. Naast kernvakken als taal en rekenen is er ook veel aandacht voor wereldverkenning, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goed pedagogisch klimaat is hiervoor een belangrijke voorwaarde. We hechten daarom veel waarde aan veiligheid, structuur en prettige omgang met elkaar.

 

Wij zijn een school die door middel van actief leren hoge opbrengsten realiseert. Wij sluiten aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind en elke groep. Daarbij beschouwen we ouders en leerlingen als volwaardig partner in het ontwikkelingsproces en willen we voor iedereen toegankelijk zijn.

 

In het schooljaar 2014-2015 hebben we als team, samen met ouders en leerlingen, onze kernwaarden en slogan vastgesteld. Ook is ons logo gemoderniseerd.