zichtbaar: staking 30 en 31 januari

Waarom is het vak leerkracht zo leuk? Waarom willen we meer leerkrachten in het onderwijs? Hier hebben we donderdagochtend over gepraat en dit visueel gemaakt in de vorm van een aantal posters. Misschien heeft u ze her en der in het dorp wel zien hangen.