Nieuwsbrief 8 en bijlage

De laatste nieuwsbrief kunt u hier weer lezen, bij deze nieuwsbrief hoort ook een bijlage waarin u kunt lezen wat de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor het onderwijs zijn.

Veel leesplezier.