Nieuwsbrief 13

Op deze laatste schooldag voor de meivakantie ontvangt u nieuwsbrief 13. Wij wensen iedereen veel leesplezier en een hele fijne vakantie.