Nieuwe locatie-directeur

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Deze week is de sollicitatieprocedure voor de werving van een nieuwe locatie-directeur voor Brede School Dirk Hezius afgerond. We zijn verheugd u te kunnen melden dat per 1 augustus a.s. Femke Dirkx is benoemd in deze functie. Zij is al 13 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarvan de laatste 3 jaar als locatie-verantwoordelijke van de Mariaschool in Bladel. Daarnaast heeft zij als leerkracht ervaring opgedaan in diverse groepen. Wij zijn blij dat zij ons team komt versterken en wensen haar ook langs deze weg veel succes en een fijne tijd op de Dirk Hezius. In de komende tijd zal Femke zich nog nader aan u voorstellen.

Met vriendelijke groet, 
John Hellegers, meerscholendirecteur