Kwink ouderbrief 9

Afgelopen week hebben ongeveer 40 ouders onze informatie bijeenkomsten over Kwink bezocht.

Er is enthousiast gesproken, gewerkt en geluisterd.
We hebben enkele nuttige tips ontvangen die we zeker in het team zullen bespreken en/of terugkoppelen naar de makers van Kwink.
U ontvangt nu les 9 van de methode. Aan de hand van deze ouderbrief kunt u met uw kind(eren) praten over datgene wat is besproken of nog behandeld gaat worden. De lessen op school zijn vaak niet voldoende om gedrag eigen te maken. Vandaar dat we jullie hulp erg op prijs stellen door thuis dieper op de onderwerpen in te gaan. In de klassen kunt u zien, door de Kwink van de week, met welke les de kinderen bezig zijn.

Veel plezier met les 9 voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.